Ingrid Semmingsensvei 10, 2312 Ottestad | Tlf +47 62 57 48 50 | Fax +47 62 57 48 51 | e-mail: migrasjon@annomuseum.no


KONTAKT STIFTELSEN VED FØLGENDE ADRESSE:

NORWAY

Tel. +47 62 57 48 50
Fax. +47 62 57 48 51
e-post: migrasjon@annomuseum.no


Eller ved:

ANNO MUSEUM AS
Postboks 117
2401 ELVERUM